યુ પ્રકાર નેઇલ

  • Steel Nail U Clip Nail

    સ્ટીલ નેઇલ યુ ક્લિપ નેઇલ

    સ્પષ્ટીકરણો : લંબાઈ (મીમી) વ્યાસ (મીમી) 14 1.5 16 1.8 18 2.0 20 2.0,2.2 23 2.2,2.4 25 2.4,2.5,3.0 27 2.7,3.0 30 2.7,3.0,3.5 35 2.4,3.0,3.5,4.0 40 3.5 , 4.0,4.5 45 4.0,4.5 50 4.0,4.5,5.0 પેકિંગ : 1 કિગ્રા / બેગ (બ boxક્સ), 20 કિગ્રા / કાર્ટન અથવા 25 કિગ્રા / કાર્ટન.