સ્ટેઈનલેસ સ્ટીલ વાયર

  • Stainless Steel Wire

    સ્ટેઈનલેસ સ્ટીલ વાયર

    સ્ટેનલેસ સ્ટીલ વાયર વ્યાપકપણે વાયર મેશ, કર્કશ વાયર જાળીદાર, ષટ્કોણાકાર વાયર મેશ, વાયર મેશ કન્વેયર બેલ્ટ, સ્ટેનલેસ વાયર દોરડા, હસ્તકલા બનાવવા, બરબેકયુ નેટિંગ અને વણાટ, વળાંક અને બંધનકર્તા કાર્યક્રમોના વણાટમાં વ્યાપકપણે ઉપયોગમાં લેવામાં આવે છે.