ફ્લ .પ ડિસ્ક

  • Flap Disc

    ફ્લ .પ ડિસ્ક

    ઉપયોગ: મુખ્યત્વે મેટલ અને સ્ટેઈનલેસ સ્ટીલને ગ્રાઇન્ડીંગ અને પોલિશ કરવા માટે, વેલ્ડ વૂડનું કદ (ઇંચ): 4 x 5/8 આકાર: પીસીએસ / સીટીએન: 200 પીસીએસ આઉટ કાર્ટનનું કદ: 52x24x24 સે.મી. GW: 13 કિલો સાઇઝમીએમ) ગ્રાન્યુલેરીટી પૃષ્ઠો 40 60 80 100 120 -140 72 105 × 16. . . . . . 115. 22. . . . . . 125 × 22. . . . . . 150 × 22. . . . . . 180 × 22. . . . . .